ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA Z WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH ERASMUS+

Jakie korzyści przynoszą wymiany zagraniczne

Dzięki zagranicznym studiom w ramach programu Erasmus+ można poprawić swoje umiejętności komunikacyjne, językowe i międzykulturowe, jak również zdobyć bardzo cenione przez pracodawców soft skills (komunikatywność, asertywność, kreatywność, odporność na stres, kompetencje przywódcze, umiejętność zarówno współpracy z innymi ludźmi, jak i pracy samodzielnej oraz zarządzanie czasem).

Okres studiów za granicą można połączyć ze stażem, który pozwoli zdobyć doświadczenie zawodowe będące później dużym atutem przy poszukiwaniu pracy.

Czas trwania

Okres studiów za granicą może trwać co najmniej 2 miesiące (lub 1 trymestr akademicki) i maksymalnie 12 miesięcy.

W ramach programu Erasmus+ można wziąć udział w kilku wymianach, zarówno w charakterze studenta, jak i stażysty. Jednak łączny okres pobytu za granicą nie może przekroczyć 12 miesięcy w jednym cyklu studiów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pl/opportunities/opportunities-for-individuals/students/studying-abroad

ZASADY SZCZEGÓŁOWE

  1. Z wyjazdu w ramach Erasmus+ można korzystać od drugiego roku studiów (dokumenty składa się już pod koniec roku pierwszego).
  2. Student, który chce wyjechać za granicę w ramach programu Erasmus+ musi zaliczyć wszystkie dotychczasowe przedmioty oraz rozliczyć rok poprzedzający wyjazd, bez wpisu warunkowego.
  3. Studenci filologii angielskiej nie podlegają kwalifikacji ze względu na znajomość języka obcego.
  4. Konkurs na wyjazdy zagraniczne jest corocznie ogłaszany w połowie marca na stronie internetowej Uczelni. Tam też znajduje się aktualna lista uniwersytetów zagranicznych, do których można składać podania.
  5. Student powinien wypełnić i złożyć w wyznaczonym terminie i formie wniosek aplikacyjny wraz z wymaganymi załącznikami (oświadczenie RODO oraz list motywacyjny). Zazwyczaj termin upływa w połowie kwietnia.
  6. Dla osób zainteresowanych wyjazdem organizowane jest spotkanie informacyjne (zapowiedź na stronie ZFA).
  7. Po wszelkie dodatkowe informacje należy zgłaszać się do zakładowego Koordynatora Erasmus+, dr Ewy Rusek i uczelnianego International Office, Rektorat, pokój nr 4.