Z wizytą w Zespole Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących

6 grudnia mgr Katarzyna Dziemian odwiedziła Zespół Szkół Elektrycznych
i Ogólnokształcących w Krośnie z warsztatami tworzenia napisów do
filmów. Uczniowie wykazali się kreatywnością i zwycięsko wyszli ze
starcia z wcale niełatwymi problemami tłumaczeniowymi.