XI Warsztaty Przekładowe “Przestrzeń tłumacza” 

W dniu 1 marca br. w naszym Instytucie po raz jedenasty odbędą się warsztaty przekładowe. W tym roku tematem wiodącym będzie przestrzeń tłumacza, którą można wielorako rozumieć: jako zakres języków, tekstów, narzędzi, którymi „operuje tłumacz w swoim warsztacie”, czy również jako zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania tłumaczeń.

W trakcie warsztatów uczestnicy będą pracować nad tłumaczeniem różnych tekstów wymagających strategicznego ale i twórczego podejścia, a na zakończenie warsztatów zaprezentują efekty swoich prac. 

Warsztaty rozpoczną się o godz. 10.00 w auli PANS przy ul. Kazimierza Wielkiego 4 wykładem dr. Mariusza Marczaka z Katedry Przekładoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego zatytułowanym “On O-rings and Space Shuttles, or Man vs the Machine in an Age of Translation Automation”. Zakończą się o godz. 14.00. Organizatorami warsztatów są pracownicy i studenci Zakładów Filologii Angielskiej i Studiów Dwujęzykowych PANS w Krośnie.

Wszystkim uczestnikom życzymy owocnych dyskusji i jak najlepszych przekładów.