Wykład w szkole partnerskiej

W dn. 21 marca dr Agnieszka Habrat wygłosiła wykład pt.”Jak być autonomicznym uczniem, czyli jak ogarnąć naukę angielskiego, aby korzystać z tego przez całe życie” dla uczniów z Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie.
„Mechanik” jest naszą szkołą partnerską i rokrocznie zaprasza wykładowców z Zakładu Filologii Angielskiej i innych.
Dziękujemy!