Wizyty w LO w Rymanowie

Po przerwie pandemicznej wznowiliśmy kontakty naszego Zakładu z lokalnym
środowiskiem, które od wielu lat były regularnie podtrzymywane poprzez wizyty naszych
pracowników w lokalnych szkołach średnich i podstawowych. W minionym semestrze w
ramach takich wizyt wykładowczyni ZFA, dr Anna Wyrwa, spotkała się dwukrotnie z
młodzieżą LO w Rymanowie na zajęciach z Business English. W czasie pierwszego
spotkania młodzi ludzie dyskutowali na temat wyborów etycznych w kontekście
przemysłu odzieżowego, zastanawiali się, między innymi, jak przeciwdziałać niskim
płacom i złym warunkom pracy w tej branży. Zastanawiali się także, czym są marki fast
fashion, na czym polega fair trade i jak być świadomym klientem marek odzieżowych. W
czasie drugiego spotkania poznawali strategie budowania relacji z partnerami
biznesowymi, uczyli się zasad negocjacji i podejmowania skutecznych decyzji. Mimo
wysoko postawionej poprzeczki, z zaangażowaniem i otwartością wykonali postawione im
zadania, wykazując się niezłą znajomością języka angielskiego. Brawo licealiści!