Wizyta nauczyciela akademickiego z East Carolina University

W dniach 08.03-10.03 mieliśmy przyjemność gościć Pana profesora Johna Howarda III z East Carolina University w Karolinie Północnej. Pan Howard zajmuje się zawodowo komunikacją międzyludzką oraz politologią. Ma za sobą 20 lat nauczania. Na PANS prowadził różnorodne wykłady, w których nasi studenci niezwykle aktywnie brali udział. Nie tylko była to dla nas świetna okazja do konwersacji z rodzimym użytkownikiem języka angielskiego, ale również by dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat Stanów Zjednoczonych, języka angielskiego i tematów związanych z szeroko pojętą komunikacją. Jeden z wykładów dotyczył Brexitu, inny z kolei języka memów, aż po Q&A gdzie poruszono spektrum tematów, od polityki po maskotkę drużyn sportowych ECU, czyli PeeDee the Pirate. Dzięki uprzejmości Pana Rektora i pracowników PANS, Pan Howard zwiedził wszystkie nasze kampusy. Nie szczędził on superlatyw na ich temat, podkreślając ich nowoczesny wystrój i profesjonalne wyposażenie, m.in. laboratoriów czy warsztatów samochodowych. Pan Howard zwiedził również Centrum Dziedzictwa Szkła, gdzie został zaznajomiony z historią Krosna, nieodłącznie związaną ze szkłem i jego produkcją. Cieszymy się, że pobyt na naszej Akademii był dla Pana Howarda pozytywnym doświadczeniem i czekamy z niecierpliwością na dalszą współpracę z ECU.  Za dotychczasową współpracę dziękujemy profesorowi Władysławowi Witaliszowi, bo to on zabiega o podtrzymywanie relacji z uczelniami partnerskimi. Ponadto, w maju br. spodziewamy się przyjazdu grupy studentów z ECU do Krosna. 

East Carolina University 

East Carolina University (w skrócie ECU) w Karolinie Północnej to nasza placówka partnerska, z którą współpracujemy od wielu lat. ECU jest publiczną uczelnią badawczą. W przeciągu ostatnich lat gościliśmy nie tylko nauczycieli akademickich tej uczelni, jak również ich studentów w ramach programu Erasmus+. Uniwersytet jest położony we wschodniej części stanu Karolina Północna w mieście Greenville, 140 kilometrów (87 mil) od Oceanu Atlantyckiego. Studiuje na nim prawie 29.000  studentów na niemal 100 kierunkach studiów. 

Napisał Jakub Mercik, student II roku Dwujęzykowych studiów dla tłumaczy (angielski-niemiecki)

A visit of an academic teacher from East Carolina University

From March 8th till 10th we had the pleasure of hosting Mr John W. Howard, III, PhD from East Carolina University in North Carolina. Mr Howard works professionally in political science as well as interpersonal communication. He has been working as an academic teacher for 20 years. At our Academy, he conducted various classes in which our students actively participated. Not only was it a great opportunity for us to talk to a native speaker of the English language, but also to learn a lot of interesting things about the United States, the English language, and topics related to broadly understood communication. One lecture was concerned with Brexit, another with the language of memes, and a Q&A that covered a spectrum of topics from politics to the ECU athletic teams’ mascot, i.e. PeeDee the Pirate. Thanks to the courtesy of Mr Rector, and the staff of our Academy, Mr Howard toured all our campuses. He spared no superlatives about them, highlighting their modern design and professional facilities, incl. laboratories and car workshops. Mr Howard also visited the Glass Heritage Centre where he was acquainted with the history of Krosno, inseparably connected with glass and its production. We are delighted that Mr Howard’s stay at our Academy was a positive experience, and we look forward to continuing to work with ECU. Such fruitful international cooperation wouldn’t be possible without all efforts undertaken by Władysław Witalisz, PhD. He takes great care of our international cooperation. Furthermore, we are looking forward to welcoming a group of ECU students to come to Krosno this May.

East Carolina University 

East Carolina University (in abbreviated form ECU) in North Carolina is our partner institution with which we have been cooperating for many years. ECU is a public research university. In recent years, we have hosted not only academics of this university, but also their students as part of the Erasmus+ programme. The university is located in the eastern part of the state of North Carolina in the city of Greenville, 140 kilometres (87 miles) from the Atlantic Ocean. It has nearly 29,000 students studying in almost 100 university courses.

Written by Jakub Mercik, a second-year student of Double language studies (English-German)