Warsztaty w LO w Jedliczu

Pierwszy dzień wiosny był okazją do odwiedzin Liceum Ogólnokształcącego w Jedliczu, z którym Zakład Filologii Angielskiej współpracuje od wielu lat. Celem wizyty była nie tylko promocja uczelni, ale również przeprowadzenie warsztatów dla uczniów klas trzecich i czwartych. Dr Ewa Newerle-Wolska przeprowadziła interaktywny wykład pt. Decoding media texts, a dr Bogumił Wolski wyjaśniał uczniom różnice pomiędzy brytyjską a amerykańską odmianą języka angielskiego. Wizyty w Liceum Ogólnokształcącym w Jedliczu są dla nas, wykładowców PANS, szczególnie miłe, ponieważ stanowią okazję do spotkań się z naszymi absolwentkami, dyr Ewą Machowską i mgr Martą Motkowicz.