Uwaga studenci! Zapisy na zajęcia pozaprogramowe

Rozpoczęły się zapisy na zajęcia pozaprogramowe.

Po zrealizowaniu i zaliczeniu zajęć student otrzyma dodatkowo 1 pkt ECTS nieujęty w planie studiów.

Tematyka zajęć:

1. Bezpieczeństwo w sieci

2. Dietetyka i zdrowy styl życia

3. Filozofia poznania, logika, etyka

4. Media, weryfikacja faktów i bezpieczeństwo informacyjne

5. Mikroekonomia

6. Pierwsza pomoc przedmedyczna

7. Podstawy analizy danych (podstawy statystyki)

8. Podstawy projektowania w programie Auto Cad

9. Tworzenie treści na potrzeby mediów internetowych

10. Walory krajoznawcze regionu Podkarpacia

Rejestracja na zajęcia będzie dostępna dla studentów do 11 marca 2022 r. (na stronie głównej na platformie e-Student).

Zajęcia będą realizowane w wymiarze 15 godzin w blokach dwugodzinnych w piątki od godz. 17.30 do 19.00.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć od 18 marca 2022 r.