Uwaga studenci! Przedłużamy termin zapisów na zajęcia pozaprogramowe do 21 marca 2022 r.

Tematyka zajęć:

  1. Bezpieczeństwo w sieci.
  2. Dietetyka i zdrowy styl życia.
  3. Filozofia poznania, logika, etyka.
  4. Media, weryfikacja faktów i bezpieczeństwo informacyjne.
  5. Mikroekonomia
  6. Pierwsza pomoc przedmedyczna
  7. Podstawy analizy danych (podstawy statystyki).
  8. Podstawy projektowania w programie Auto Cad.
  9. Tworzenie treści na potrzeby mediów internetowych.
  10. Walory krajoznawcze regionu Podkarpacia.

Rejestracja na zajęcia będzie dostępna dla studentów do 21 marca 2022 r. (platforma e-Student: https://e-learning.pwsz.krosno.pl/).

Zajęcia będą realizowane w wymiarze 15 godzin w blokach dwugodzinnych w piątki od godziny 17.30 do 19.00. 

Po zrealizowaniu i zaliczeniu zajęć student otrzyma dodatkowo 1 pkt. ECTS nieujęty w planie studiów.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć od 25 marca 2022 r.