Nowe wiersze

Z ogromną przyjemnością prezentujemy dwa nowe wiersze studenta I roku Tomasza Wcisło, który po dłuższej przerwie chce ponownie podzielić się z kącikową społecznością swoją twórczością.  

AWAKENING

the mirth of the heart
which was dwelling in Darkness
raises, like an upheaval, when
The Time, The World, The Universe
see you are ready
to reap the harvest
planted by the fate
in order to lead
the life in the Light

TO THE PAST

To the corridors which had seen
anxiety and hidden wrath

To the paths which had been
crossed so many times

To the places which keep the energy
of the past events

Every breath near you
fulfil the body with adversity
Every exhalation
purifies my soul