Konkurs na wyjazd na semestr zimowy 2023/2024 Erasmus+

Zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych wyjazdem na studia na semestr zimowy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2023/2024 do składania wniosków.

Studenci z przyznanym prawem do stypendium socjalnego otrzymują zwiększone finansowanie o 250€ miesięcznie. Kandydaci z orzeczeniem o niepełnosprawności mają prawo do zwiększonego dofinansowania z tego tytułu, zależnie od rodzaju niepełnosprawności. 

Studenci ubiegający się o prawo do wyjazdu na semestr letni stypendium są zobowiązani złożyć:

  • wniosek,
  • podpisaną zgodę i RODO,
  • list motywacyjny,
  • zaświadczenie o pobieraniu stypendium socjalnego lub o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy).

Lista dostępnych uczelni.

Obowiązujące stawki w projekcie Erasmus+ można zobaczyć TUTAJ.

Miejsce składania dokumentów: Rektorat, Rynek 1, pokój nr 4

Termin składania dokumentów: do 28 kwietnia 2023r.

Dodatkowych informacji udziela Pani Adrianny Kandefer (tel.: + 48 13 43 755 15, adrianna.kandefer@pans.krosno.pl).