Konferencja Językoznawstwo Kognitywne w roku 2023 – 13-15 września 2023 r.

Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium oraz Instytut Humanistyczny Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie zapraszają na międzynarodową konferencję pt.: Językoznawstwo Kognitywne w roku 2023, która odbędzie się w dniach 13-15 września 2023 roku w Krośnie pod hasłem:

Applied Cognition: Thought and Action

Stosowane językoznawstwo kognitywne: Myślenie i działanie.

Przez pół wieku swojej historii językoznawstwo kognitywne doczekało się szeregu szkół ze swoimi mistrzami, ogromnego rozwoju teorii i terminologii, powstały podręczniki, prowadzone są uniwersyteckie kursy podstawowe i specjalistyczne, które weszły do kanonu nauczania językoznawstwa. Można przy tym nawet powiedzieć, że stało się międzynarodową szkołą myślenia o historii i teraźniejszości języka, o procesach zmian językowych, jego figuratywności. Systematycznie zaczęło rozszerzać swoje zainteresowanie od zdania do dyskursu i poetyki, w stronę multimodalności, multimedialności i korpusowości badań, jak też rozszerzać się poza język angielski i języki indoeuropejskie. Źródłem jego sukcesu jest przy tym przyswojenie dotychczasowych dokonań badań nad językiem i próba stworzenia jednorodnego, a zarazem policentrycznego podejścia.

W tej edycji konferencji uczestnicy będą zastanawiać się nad praktycznymi zastosowaniami odkryć językoznawstwa kognitywnego, zwłaszcza w wymiarze edukacyjnym oraz w badaniach nad dyskursem publicznym.

W konferencji wezmą udział wykładowcy z kilkunastu krajów: Austrii, Belgii, Białorusi, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych. Wielkiej Brytanii, Ukrainy oraz Polski. Wystąpienia będą wygłoszone w języku angielskim oraz polskim. Program znajduje się na stronie: https://pans.krosno.pl/fa/jezykoznawstwo-kognitywne-w-roku-2023/program-ramowy/.

Miejsce obrad: ul. Kazimierza Wielkiego 4. Wstęp dla pracowników i studentów PANS wolny.