Kolejna wizyta w ZSP im. Jana Szczepanika w Krośnie

W ramach współpracy ze szkołami partnerskimi w regionie oraz akcji promocyjnej Zakładu Filologii Angielskiej, 24 marca dr Dorota Mihułka odwiedziła Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1, im. J. Szczepanika w Krośnie i przeprowadziła zajęcia z zakresu American Culture, w których uczestniczyli uczniowie klas pierwszych. W trakcie ich trwania omówione zostały najważniejsze symbole narodowe Stanów Zjednoczonych oraz ich rola w amerykańskiej historii, kulturze i w codziennym życiu Amerykanów. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem brali udział w zajęciach, chętnie odpowiadali na pytania i sami je zadawali. Zainteresowanie omawianą tematyką było tak duże, że uczniowie wraz z nauczycielką języka angielskiego, Panią mgr Moniką Leczek, wyrazili nadzieję, że to pierwsze spotkanie z kulturą amerykańską nie będzie ostatnim, lecz rozpocznie cykl warsztatów mających na celu przybliżenie uczniom wybranych aspektów kultury Stanów Zjednoczonych