Jeśli jest kwiecień, to odwiedza nas dr Colin Swartridge

W dn. 20.03 – 4.04 mieliśmy przyjemność gościć po raz kolejny dr. Colina Swatridge’a, który przeprowadził kilkanaście interesujących zajęć ze studentami filologii angielskiej oraz dwujęzykowych studiów dla tłumaczy. Zajęcia prowadzone przez dr. Swatridge’a pozwoliły pogłębić wiedzę z zakresu kulturoznawstwa Wielkiej Brytanii, a także wiedzę językową. Tematy zajęć dotyczyły między innymi zanikania języków mniejszości narodowych, zawiłości brytyjskiego systemu politycznego, typowych błędów językowych popełnianych przez Brytyjczyków.

30 marca nasz Gość wygłosił wykład dla społeczności Uczelni na temat historii monarchii brytyjskiej. 

W trakcie swojej kariery zawodowej dr Colin Swatridge prowadził zajęcia z zakresu filozofii i psychologii na wszystkich etapach edukacyjnych w Wielkiej Brytanii, również na studiach doktoranckich. Uczył również angielskiego w Papui Nowej Gwinei. Od roku 1998 jest wykładowcą wizytującym na Uniwersytecie w Miszkolcu (Węgry) oraz wielu innych węgierskich uczelniach.