Inauguracja roku akademickiego 2023/24

17 października 2023 roku Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie zainaugurowała 25. rok akademicki. Uroczystości przewodniczył Jego Magnificencja dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. PANS, a udział w niej wzięli liczni goście oraz wykładowcy i studenci I roku naszej uczelni, w tym reprezentanci Zakładu Filologii Angielskiej oraz Dwujęzykowych Studiów dla Tłumaczy.

Podczas uroczystości student FA 2 i DST2, Mateusz Urbaniak, jako jedyny z Instytutu Humanistycznego otrzymał wyróżnienie za szczególne osiągnięcia i działalność naukowo-organizacyjną w 2022/23. Poniżej zamieszczamy wykaz aktywności Mateusza Urbaniaka w ubiegłym roku akademickim. 


Sekretarz w Studenckim Kole Naukowym Tłumaczy „Przekładka”

17.03 – X Targi Pracy i Akademicki Dzień Nauki – prezentacja działalność SKN Tłumaczy „Przekładka” (obsługa stanowiska z quizami, łamigłówkami tłumaczeniowymi, literaturą i czasopismami w obcych językach itp.)

23.03 – udział w warsztatach tłumaczeniowych w Muzeum Podkarpackim

24.03 i 31.03 – udział w spotkaniach z dr Colinem Swatridge’em, dotyczących tłumaczenia fragmentów książki jego autorstwa pt. „Foolosophy? Think again, Sophie. Ten reasons for not taking philosophy too seriously”

18.05 – udział w VI Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Badania, innowacje i pasje z perspektywy młodego naukowca” – wyróżnienie za wystąpienie pt. „Zabiegi językowe a odbiór tekstu literackiego na przykładzie tłumaczenia „Luzjad” Camõesa”. Złożył do druku artykuł pokonferencyjny.

13-15.09 – uczestnictwo w organizacji konferencji pt. Cognitive Linguistics in the Year 2023, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium” oraz Instytut Humanistyczny naszej Uczelni. Pełnił w jej trakcie dyżur konferencyjny

28.08 – obsługa stoiska językowego w ramach Karpackich Klimatów

19.05 – wystąpił w charakterze tłumacza w spotkaniu goszczących w Uczelni studentów i pracowników East Carolina University z założycielem portalu Krosno24.pl

22.11.2022 – udział w warsztatach aktorskich pt. „A Taste of Acting” zorganizowanych przez English Touring Theatre Company na terenie Uczelni