DNI ADAPTACYJNE – Filologia angielska 30.09.2021 (czwartek)

8.30 – 10.45 Spotkanie z kierownikiem zakładu i opiekunem roku – Krosno, ul. Kazimierza Wielkiego 8, s. 18

11.00 – 12.30 Szkolenie biblioteczne – Krosno, Rynek 1, budynek biblioteki

12.45 – 14.15 – Spotkanie z samorządem studenckim – Krosno, ul. Kazimierza Wielkiego 4, s.13 AULA

1.10.2021 (piątek)

11.00 – 12.30 Szkolenie BHP oraz spotkanie w sprawie zajęć WF – Krosno, ul. Kazimierza Wielkiego 4, s.13 AULA

13.00 – 15.15 Pedagogika studiowania – Krosno, ul. Kazimierza Wielkiego 4, s.13 AULA