„Brakująca zwrotka” – konkurs

Studenci trzeciego roku filologii angielskiej mają przyjemność zrobić mały wkład do nowo założonego kącika literackiego. Podczas niedawnych zajęć z literatury amerykańskiej próbowali uzupełnić wiersz Nikki Giovanni swoją własną „brakującą zwrotką”. Zwycięskie prace wyróżnione kolorami.

Nikki Giovanni (1943 -) 
 
Love 
 
Some people forget that love is 
tucking you in and kissing you 
’Good night’ 
no matter how young or old you are
Some people don’t remember that 
love is 
listening and laughing and asking 
questions 

        1. miejsce Justyna Warchoł
Some people don’t know that
love is
childish things that make you 
smile
no matter how mature you think you are.
 
        2. miejsce Paulina Szot
Some people fail to remember that 
love is
the feeling of comfort
at darkest of times
no matter how many years you have left behind
Some people cannot recognize that 
love is 
crying and smiling and losing your mind 
while being conscious
no matter how many winters have you lived.

        3. miejsce Piotr Bochenek
Some people leave behind the fact that              
love is
the most important element in every person’s life
no matter how old you get or how much have you seen.
Some people don’t recognize that love is
something more than a little bird flying over a cornfield
no matter what generation you are.

        3. miejsce Aleksandra Brzana
Some people cannot recall that 
love is
admiration of your every move
and smile on my face when you smile too
no matter how many seasons you lived through

no matter what your age
Few recognize that love is 
commitment, responsibility 
no fun at all 
unless

Love is 
You and me