Konkurs na wyjazd na semestr letni 2022/2023 Erasmus+

Wszystkich studentów zainteresowanych wyjazdem na studia na semestr letni w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023 zapraszamy do składania wniosków.

Studenci z przyznanym prawem do stypendium socjalnego otrzymują zwiększone finansowanie do 250€ więcej miesięcznie. Kandydaci z orzeczeniem o niepełnosprawności mają prawo do zwiększonego dofinansowania z tego tytułu, zależnie od rodzaju niepełnosprawności. 

Studenci ubiegający się o prawo do wyjazdu na semestr letni stypendium są zobowiązani złożyć:

list motywacyjny skierowany do Pana dr Władysława Witalisza prof. KPU, Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+,

Lista dostępnych uczelni. 

Miejsce składania dokumentów: Rektorat, Rynek 1, pokój nr 9

Termin składania dokumentów: 21 listopad 2022 r.

Dodatkowych informacji udziela Pan Marcin Marszałek (134375515, marcin.marszalek@pans.krosno.pl)