KONKURS NA MOBILNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ PROGRAMU ERASMUS+ KA171

Biuro Współpracy Międzynarodowej zaprasza pracowników naukowo-dydaktycznych KPU w Krośnie do składania wniosków aplikacyjnych na 5-dniowe wyjazdy dydaktyczne w ramach programu Erasmus+ KA 171 do krajów partnerskich programu, Ukraina, Gruzja, Chiny, USA, w ramach umów dotyczących konkretnych kierunków.

Realizacja mobilności możliwa od stycznia 2023 do końca lipca 2025

  • Ukrainian Academy of Printing, Lwów, Ukraina: 4 miejsca, kierunek: zarządzanie

Kontakt: International Relations department , Ukrainian Academy of Printing, e-mail: uad@uad.lviv.ua

  • Batumi Shota Rustaveli State University, Batumi, Gruzja, 2 miejsca, kierunek: zielarstwo

Kontakt: Nana Kurshubadze, Erasmus+ Coordinator, Department of Strategic Development and International Relations, Batumi Shota Rustaveli State University, e-mail: erasmus@bsu.edu.ge

  • Bejing Union University, Pekin, Chiny, 2 miejsca, kierunek: filologia angielska (przy wjeździe do Chin nadal obowiązuje tygodniowa kwarantanna na koszt podróżującego)

Kontakt: Joanna Liu, Program Officer, Division of International Exchange & Cooperation,

Beijing Union University, email: liujing@buu.edu.cn , buuldwsc@163.com

  • East Carolina University, Greenville, NC, USA, 2 miejsca, kierunek: filologia angielska (ze wskazaniem na udział w Konferencji Global Partners in Education w maju 2023)

Kontakt: Laura C. Prividera, Ph.D., Professor and Director, School of Communication, East Carolina University, e-mail: privideral@ecu.edu

  • Przyznane mobilności do Federacji Rosyjskiej (3 miejsca) są na chwilę obecną wstrzymane w związku z zawieszeniem współpracy akademickiej między Polska i Rosją. 

Do wzięcia udziału w wyjeździe naukowo-dydaktycznym w ramach programu Erasmus+ KA171 wymagana jest bardzo dobra, udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie C1, alternatywnie, języka w którym prowadzone są zajęcia na uczelni partnerskiej.

Stypendium programu Erasmus+ obliczane jest w oparciu o ryczałtowe stawki na podróż i pobyt. Pracownicy ubiegający się o prawo do wyjazdu i stypendium zobowiązani są złożyć następujące dokumenty aplikacyjne:

  1. Wniosek
  2. Potwierdzony przez partnera Mobility agreement lub zaproszenie z partnerskiej uczelni z planem nauczania (przynajmniej 8 godzin)
  3. Klauzula RODO

Otrzymanie stypendium z programu Erasmus+ jest równoznaczne z koniecznością zorganizowania zastępstwa podczas nieobecności. Istnieje również możliwość odrobienia zajęć w późniejszym terminie. Ze względu na powyższe, nieobecność wykraczająca poza czas, na który przyznane zostaną fundusze, oznacza konieczność wypisania urlopu. Czas trwania urlopu to okres wykraczający poza czas trwania grantu.

Miejsce składania dokumentów w Biurze Współpracy Międzynarodowej:

Elektronicznie na adres marcin.marszałek@pans.krosno.pl

lub w wersji papierowej Rynek 1, pokój nr 9.

Nieprzekraczalny termin składania dokumentów: 5 grudnia 2022 r.