Nasze studentki na Dniu Języków Obcych w ZSP nr 1 w Krośnie

7 grudnia studentki ze II roku, specjalizacji nauczycielskiej – Amelia Jakubowicz, Zuzanna Penar, Ola Muszyńska, Anna Wisełka, Manuela Zajdel, Natalia Furtek oraz Urszula Dereń wzięły udział w Dniu Języków Obcych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Szczepanika w Krośnie. Poprowadziły serię zajęć językowych dla uczniów zaproszonych przez „Szczepanika”. Były gry, quizy, zabawy, poczęstunek, a co najważniejsze zdobywanie doświadczeń nauczycielskich.

Ponadto, nasz student z programu Erasmus+, Baris Arikan wystąpił jako gość specjalny w części oficjalnej. Podzielił się swoimi doświadczeniami i refleksjami na temat  studiowania za granicą i życia w naszym kraju, a dodatkowo przeprowadził warsztaty językowe na temat kultury Turcji.

W wydarzeniu wzięło ok. 500 zaproszonych uczniów, wraz z nauczycielami języka angielskiego oraz społeczność „Szczepanika”

Ze strony szkoły koordynatorką współpracy była P. mgr Monika Leczek, a ze strony uczelni nad przygotowaniem studentów oraz niezakłóconym przebiegiem warsztatów opiekę sprawowała dr Agnieszka Habrat.

Warto wspomnieć, że była to już 7 edycja Dnia Języków Obcych, w której bierzemy udział.