Egzamin dyplomowy

Zasady przygotowania prac dyplomowych na kierunku studiów Produkcja i Bezpieczeństwo Żywności

WYTYCZNE DO PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ DLA STUDENTÓW KIERUNKU PRODUKCJA I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

Zestaw pytań do egzaminu dyplomowego dla studentów kierunku Produkcja i bezpieczeństwo żywności

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej