Koło Naukowe Anglistów Speak Up! startuje w nowym roku akademickim 

18 października odbyło się pierwsze w bieżącym roku akademickim spotkanie Koła Naukowego Anglistów Speak Up!. Wzięli w nim udział studenci filologii angielskiej i dwujęzykowych studiów dla tłumaczy oraz studenci odwiedzający Krosno w ramach programu Erasmus.
Uczestnicy jednogłośnie wybrali Zarząd Koła w składzie:
Prezes: Aleksandra Kubiniec
Zastępca: Paulina Pawłowska
Sekretarz: Wiktoria Szczurek