Oferta na stanowisko technika symulacji medycznej w CSM PANS w Krośnie

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych  w Krośnie poszukuje
kandydatki/kandydata na stanowisko technika symulacji medycznej w CSM PANS w Krośnie

Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • ukończone studia inżynierskie lub realizacja studiów inżynierskich (co najmniej III rok),
 • znajomość pakietu MS Office, w szczególności Word, Excel, PowerPoint,
 • ogólna wiedza techniczno-informatyczna,
 • wiedza w zakresie obsługi sprzętu multimedialnego,
 • gotowość do rozwijania umiejętności informatycznych lub pokrewnych na potrzeby prawidłowej realizacji zajęć prowadzonych w Centrum Symulacji Medycznej,
 • wysoki poziom zaangażowania, poczucie odpowiedzialności, samodzielność i elastyczność w wykonywaniu zadań,
 • znajomość sprzętu symulacyjnego nie jest wymagana przed rozpoczęciem pracy,
 • umiejętności interpersonalne – komunikacja, otwartość,
 • dobra organizacja własnej pracy,
 • umiejętność pracy w zespole.

Główne zadania:

 • przygotowywanie sal symulacyjnych do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych, egzaminów oraz warsztatów (zapewnienie dostępności i właściwego funkcjonowania sprzętu),
 • nadzór nad sprawnością techniczną sprzętu symulacyjnego oraz wykonywanie bieżących drobnych napraw sprzętu, konserwacja i czyszczenie sprzętu,
 • gospodarowanie oraz zabezpieczenie w magazynie drobnego sprzętu i materiałów zużywalnych jednorazowego użytku,
 • pomoc techniczna pracownikom Zakładu Pielęgniarstwa, Położnictwa i Ratownictwa medycznego podczas odbywania się zajęć w CSM PANS w Krośnie.

Wymagane  dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • świadectwo ukończenia studiów inżynierskich lub zaświadczenie o odbywaniu studiów inżynierskich na co najmniej III roku.

Informujemy, że po analizie złożonej dokumentacji, potwierdzającej spełnienie wymagań, zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu zostaną poinformowani telefonicznie bądź mailowo o miejscu oraz terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty, które nie spełniają wymagań, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Wymogiem koniecznym jest załączenie podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik poniżej).

Dokumenty należy składać do 2 sierpnia 2024 r. w Dziale Kadr w godz. od 8ºº – 15ºº, przesłać na adres e-mail: kadry@pans.krosno.pl lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: PANS w Krośnie, Rynek 1, 38-400 Krosno z dopiskiem „Konkurs na technika symulacji medycznej w CSM PANS w Krośnie”.
Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 13 43 755 37.

Klauzula informacyjna