Spotkania z pracodawcą

Spotkania z pracodawcą


 

Prezentacja na uczelni może być przeprowadzona w formie stoiska w wybranym Instytucie lub w formie spotkania informacyjno-rekrutacyjnego ze studentami.
Prezentacja w postaci stoiska – pozwala na bezpośredni dostęp do większej liczby studentów o wymaganym wykształceniu, jak również bezpośredni kontakt i indywidualną rozmowę ze studentami zainteresowanymi działalnością lub zatrudnieniem w Państwa przedsiębiorstwie. Jest to także doskonała okazja do zaistnienia w świadomości studentów jako pracodawca. Biuro Karier oferuje swoją pomoc w organizacji stoiska.
Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne ze studentami – prezentacja powinna zawierać ogólny opis działalności przedsiębiorstwa, możliwości zawodowych, rozwoju indywidualnej ścieżki kariery w jego strukturach, a także wymagań związanych z rekrutacją na stanowisko pracy
Zapewniamy pełną obsługę (organizacja stoiska lub spotkania na uczelni, sprzęt multimedialny, promocja przedsięwzięcia).
Spotkania będą realizowane w danym roku akademickim, nie wcześniej niż dwa tygodnie od zgłoszenia firmy do prezentacji.
Jeśli Państwo są zainteresowani taką formą współpracy, prosimy o kontakt mailowy biurokarier@pans.krosno.pl lub telefoniczny pod nr tel. 134375518
Szkolenia dla studentów
Doskonałą okazją zaprezentowania studentom firmy jako pracodawcy jest spotkanie w formie szkolenia lub warsztatu.
Studenci chętnie zdobywają nową wiedzę, szczególnie jeśli jest ona prezentowana przez potencjalnego pracodawcę. Państwu daje to możliwość poznania potencjalnych kandydatów do pracy.
Pod pojęciem szkolenia/warsztatu rozumiemy spotkanie prowadzone metodami aktywnymi, którego celem jest nabycie, rozwój lub doskonalenie przez uczestników umiejętności w wybranym zakresie.
Szkolenie bądź warsztat może dotyczyć dowolnego zakresu tematycznego, zarówno, tzw. umiejętności miękkich, jak i wiedzy specjalistycznej, specyficznej dla branży, w jakiej działa Państwa przedsiębiorstwo
Zapewniamy:
– salę szkoleniową
– sprzęt multimedialny
– promocję przedsięwzięcia
Poza przedstawionymi powyżej formami współpracy tj. szkolenia dla studentów, warsztaty lub prezentacje, jesteśmy otwarci również na inne, wypracowane przez Państwa rodzaje promocji stanowisk pracy.
W celu ustalenia szczegółów zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub do odwiedzenia naszego biura w Krośnie przy Rynku 1, pokój 01 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00).
Kontakt: tel. 13 43 755 18, mail: biurokarier@pans.krosno.pl