Doradztwo zawodowe

SKORZYSTAJ Z KONSULTACJI

 

Zapraszamy do udziału w doradztwie zawodowym kierowanym do studentów oraz absolwentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie.
Zapraszamy na:
– doradztwo zawodowe,
– konsultacje dokumentów aplikacyjnych,
– symulacje rozmów kwalifikacyjnych.


W ramach doradztwa zawodowego oferujemy:

  • pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny),
  • pomoc w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej (symulacja rozmowy),
  • przeprowadzenie testów predyspozycji zawodowych,
  • wyznaczenie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego.

Zapraszamy do Centrum Technologicznego Inkubator PANS w Krośnie
Zawsze możesz przyjść do CTI i przynieść CV lub przesłać na adres: biurokarier@pans.krosno.pl
a my sprawdzimy Twoje dokumenty aplikacyjne.