Dokumenty do pobrania

Wniosek o przyznanie usług asystenta osoby z niepełnosprawnościami w roku akademickim 2023/2024 docx

Wniosek o przyznanie usług asystenta osoby z niepełnosprawnościami w roku akademickim 2023/2024 pdf

Wniosek o przyznanie usług transportowych dla osób z niepełnosprawnościami w roku akademickim 2023/2024 docx

Wniosek o przyznanie usług transportowych dla osób z niepełnosprawnościami w roku akademickim 2023/2024 pdf

Wniosek wypożyczenie sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami w roku akademickim 2023/2024 docx

Wniosek wypożyczenie sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami w roku akademickim 2023/2024 pdf

Wypełnione wnioski należy składać w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami PANS w Krośnie. Do każdego wniosku należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia
o niepełnosprawności.

Regulamin BON