Aktualności


 • Dofinansowanie studentów z niepełnosprawnościami ze środków PFRON
  Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Jedną z form wsparcia realizowaną w bieżącym roku jest pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie […]
  Read More
 • Informacje dotyczące pomocy materialnej
  Uwaga Studenci PANS w Krośnie! Wnioski dotyczące pomocy materialnej są już dostępne na platformie USOS. Poniżej znajdziecie instrukcję oraz daty składania wniosków. Nie przegapcie tego ważnego terminu! Stypendium Rektora Stypendium socjalne Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami Zapomoga
 • Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością
  Od 1 stycznia 2024 r. weszły w życie przepisy, które wprowadziły świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością. Będzie je przyznawać i wypłacać Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby osoba z niepełnosprawnością mogła otrzymać to świadczenie, powinna najpierw uzyskać od wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia. Świadczenie wspierające będą mogły otrzymać […]
  Read More
 • Wesołych Świąt!
 • WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
  Zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw: Jednocześnie, jeśli w tym czasie zostanie wydane nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności, powyższe daty przestają obowiązywać. Studentów, którzy nie ubiegają się obecnie o nowe orzeczenie i chcą skorzystać z wydłużenia na mocy ww. […]
  Read More
 • Studiuj bez barier w uczelni przyjaznej studentom z niepełnosprawnościami
  Likwidacja barier, pomoc materialna w formie stypendiów, zapewnienie pomocy asystenta, finansowanie transportu – to zaledwie kilka przykładów działań podejmowanych przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie by stała się w pełni uczelnią bez barier, a wszyscy studenci mogli w pełni uczestniczyć w procesie kształcenia. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie jest przyjazna i otwarta dla […]
  Read More
 • Wsparcie studentów z niepełnosprawnościami
  Biuro Osób ds. Niepełnosprawnych PANS w Krośnie to miejsce, gdzie każdy student z niepełnosprawnością może znaleźć wsparcie, które pozwoli rozwijać talenty i osiągać sukcesy. Przedstawimy Wam kilka form wsparcia, które oferuje Biuro: Stypendium dla osób niepełnosprawnych: Biuro przyznaje stypendia, które w roku akademickim 2022/2023 wynosiły: To niesamowite wsparcie finansowe, które pomaga studentom kontynuować swoją edukację. […]
  Read More
 • Centrum Wsparcia BON wraca po wakacyjnej przerwie
  Szanowni Studenci! Zapraszamy do korzystania ze wsparcia oferowanego w Centrum Wsparcia BON stworzonego w ramach projektu „Uczelnia bez barier – w kierunku edukacji włączającej” nr POWR.03.05.00-00-A079/20, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W Centrum Wsparcia BON od października 2022 do czerwca 2023 w sposób ciągły wszyscy studenci mogą skorzystać […]
  Read More
 • Stypendia – Stypendium dla osób niepełnosprawnych
  UWAGA STUDENCI Termin składania wniosków: od 3 do 14 października 2022 roku, w godz. 9-13.Miejsce składania wniosków: Biuro osób niepełnosprawnych, Krosno, Rektorat, Rynek 1, pokój 4 (parter).Wnioski można wysyłać pocztą tradycyjną. O stypendium dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się studenci, którzy posiadają ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i dołączą do wniosku jego kserokopię. wniosek_dla_osob_niepelnosprawnych_2022
 • Składanie wniosków o pomoc dla studentów z niepełnosprawnością
  Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych zaprasza do składania wniosków o pomoc dla studentówz niepełnosprawnością w formie transportu, asystenta bądź wypożyczenia sprzętu. Aby otrzymać pomoc należy:– złożyć wypełniony wniosek w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych– posiadać przy sobie aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności– przedstawić legitymacje studencką (studenci II, III, IV roku) Termin składania wniosków: do 14 października 2022 […]
  Read More
 • Zapraszamy na kolejny cykl szkoleń dla pracowników KPU w Krośnie w zakresie pracy ze studentami z zaburzeniami psychicznymi
  Zapraszamy na kolejny cykl szkoleń dla pracowników KPU w Krośnie w zakresie pracy ze studentami z zaburzeniami psychicznymi. 1 dzień: Szkolenie podstawowe w zakresie komunikacji i form wsparcia edukacyjnego studentów z zaburzeniami psychicznymi – 02 lutego 2022 r. godz. 8.30-15.00 2 dzień: Wsparcie edukacyjne osoby z zaburzeniami psychicznymi – 25 lutego 2022 r. godz.8.30 – 11.30 2 dzień: Odróżnianie zaburzeń psychicznych od agresji […]
  Read More
 • 3 grudnia – Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
  3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Tego dnia na całym świecie odbywają się uroczystości, których celem jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych oraz pomoc we włączeniu ich w społeczne życie. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych działające na uczelni, realizuje szereg zadań związanych ze stwarzaniem studentom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do […]
  Read More
 • Składanie wniosków o pomoc dla studentów z niepełnosprawnością
  Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych zaprasza do składania wniosków o pomoc dla studentówz niepełnosprawnością w formie transportu, asystenta bądź wypożyczenia sprzętu. Aby otrzymać pomoc należy:– złożyć wypełniony wniosek w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych– posiadać przy sobie aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności– przedstawić legitymacje studencką (studenci II, III, IV roku) Termin składania wniosków: do 30 września 2021 […]
  Read More
 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych
  UWAGA STUDENCI Termin składania wniosków: od 4 do 15 października 2021 roku, w godz. 8-12.Miejsce składania wniosków: Biuro osób niepełnosprawnych, Krosno, Rektorat, Rynek 1, pokój 01 (parter).Wnioski można wysyłać pocztą tradycyjną. O stypendium dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się studenci, którzy posiadają ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i dołączą do wniosku jego kserokopię.
 • RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” MODUŁ II
  „Aktywny samorząd” Moduł II jest to program niosący pomoc finansową studentom w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym na semestr zimowy 2021/2022. Wnioski należy składać elektronicznie poprzez platformę System Obsługi Wsparcia (SOW) bądź w formie papierowej w Urzędzie Miasta Krosna w sali obsługi nr 2.Aby złożyć wniosek w wersji elektronicznej poprzez dedykowaną do tego celu platformę […]
  Read More
 • Studiuj bez barier w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie – uczelni przyjaznej studentom z niepełnosprawnościami
  Likwidacja barier, pomoc materialna w formie stypendiów, zapewnienie pomocy asystenta, finansowanie transportu, organizacja kursów oraz wyjazdów szkoleniowych – to zaledwie kilka przykładów działań podejmowanych przez Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie by stała się w pełni uczelnią bez barier, a wszyscy studenci mogli w pełni uczestniczyć w procesie kształcenia. Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie jest przyjazna […]
  Read More
 • 8 marca – Dzień Kobiet
 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych
  Uwaga Studenci przyjęci na I rok studiów II stopniaw semestrze letnim 2020/2021 Termin wysyłania wniosków pocztą tradycyjną: do 16 marca 2021 roku – (wnioski wysyłamy wyłącznie pocztą tradycyjną na adres: Dział Studiów, Rynek 1, 38-400 Krosno. Z dopiskiem stypendium dla osób niepełnosprawnych) – decyduje data stempla pocztowego. O stypendium dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się […]
  Read More
 • Wesołych Świąt!
 • 3 grudnia – Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
  Nigdy nie traćcie wiary we własne możliwości!
 • Ograniczenia pracy biura
  Drodzy Studenci! Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych od 3 listopada przechodzi na tryb pracy zdalnej. Wszelkie pytania i sprawy prosimy kierować pod numer telefonu:796 626 678 – Patrycja Dudzińskabądź na adres mailowy:niepelnosprawni@pans.krosno.pl
 • Nowe laptopy w wypożyczalni sprzętu dla studentów z niepełnosprawnościami
  Aby ułatwić niepełnosprawnym studentom KPU w Krośnie pełny udział w procesie kształcenia Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych stale zwiększa swoje zasoby sprzętu elektronicznego. Wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez naszych studentów wzbogaciliśmy wypożyczalnie o Laptopy Dell Latitude 3400 14″.  Wszyscy studenci chętni do wypożyczenia ww. sprzętu oraz posiadający orzeczenie o niepełnosprawności proszeni są o zgłoszenie się do […]
  Read More
 • Konsultacje psychologiczne
  Drodzy studenci! W trosce o Wasze zdrowie i dobre samopoczucie informujemy, że w roku akademickim 2020/2021 w naszej uczelni można skorzystać z konsultacji psychologicznych prowadzonych przez mgr Katarzynę Kotowską. Porady psychologa są BEZPŁATNE! Konsultacje prowadzone są:od poniedziałku do piątku w godz. 18:00 – 20:00mgr Katarzyna Kotowska   tel.: 505-668-159e-mail: katarzyna.kotowska@pans.krosno.pl
 • Aktywny samorząd – moduł II – przyjmowanie wniosków do 10 października
  Co obejmuje program ,,Aktywny samorząd’’ w module II?Dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:– opłata za naukę (czesne),– dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu),– dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich. WARUNKI UCZESTNICTWA:– posiadanie orzeczenia […]
  Read More
 • Składanie wniosków o pomoc dla studentów z niepełnosprawnością
  Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych zaprasza do składania wniosków o pomoc dla studentów z niepełnosprawnością w formie transportu, asystenta bądź wypożyczenia sprzętu. Aby otrzymać pomoc należy:– złożyć wypełniony wniosek w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych– posiadać przy sobie aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności– przedstawić legitymacje studencką (studenci II, III, IV roku) Miejsce składania wniosków: Rektorat, Rynek 1, Biuro […]
  Read More
 • Studiuj bez barier w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie – uczelni przyjaznej studentom z niepełnosprawnościami
  Likwidacja barier, pomoc materialna w formie stypendiów, zapewnienie pomocy asystenta, finansowanie transportu, organizacja kursów oraz wyjazdów szkoleniowych – to zaledwie kilka przykładów działań podejmowanych przez Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie by stała się w pełni uczelnią bez barier, a wszyscy studenci mogli w pełni uczestniczyć w procesie kształcenia.  Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie jest przyjazna […]
  Read More
 • Aktywny samorząd – moduł I – przyjmowanie wniosków do 31 sierpnia
  Jeszcze do 31 sierpnia 2020 roku jest możliwość składania wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd – moduł I” finansowanego ze środków PFRON. W programie na rok 2020 w ramach programu, w module I (likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową), przewidziane są następujące formy wsparcia: Obszar A – likwidacja bariery transportowej Zadanie 1 – pomoc […]
  Read More
 • Projektowanie uniwersalne – szkolenie dla pracowników KPU w Krośnie
  Zapraszamy na szkolenie on-line, na temat projektowania uniwersalnego, które zapewnia powstawanie produktów, środowiska i usług, które służą jak największej liczbie osób, w tym osobom z niepełnosprawnościami, seniorom, matkom i ojcom z wózkami dziecięcymi i wszystkim tym, którzy mają różne potrzeby, wynikające m.in.: ze stanu zdrowia, ciąży, wzrostu, otyłości, itp. Ilość miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń […]
  Read More
 • Projektowanie uniwersalne – szkolenie dla studentów KPU w Krośnie
  Zapraszamy na szkolenie on-line, na temat projektowania uniwersalnego, które zapewnia powstawanie produktów, środowiska i usług, które służą jak największej liczbie osób, w tym osobom z niepełnosprawnościami, seniorom, matkom i ojcom z wózkami dziecięcymi i wszystkim tym, którzy mają różne potrzeby, wynikające m.in.: ze stanu zdrowia, ciąży, wzrostu, otyłości, itp. Ilość miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń […]
  Read More
 • Konsultacje psychologiczne
  W trosce o zdrowie i dobre samopoczucie naszych studentów przypominamy, że pomimo tego, że zajęcia dydaktyczne się nie odbywają a cała uczelnia pracuje w zmienionym trybie to wciąż Studenci KPU w Krośnie mogą liczyć na pomoc naszych psychologów. W tym niełatwym dla nas okresie szczególnie polecamy wszystkim studentom, którzy czują taką potrzebę, aby skonsultować się z […]
  Read More
 • Szkolenie dla pracowników PWSZ w Krośnie w zakresie wsparcia studentów z zaburzeniami psychicznymi – kolejna edycja
  Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych PWSZ w Krośnie serdecznie zaprasza pracowników naszej uczelni do udziału w dwudniowym szkoleniu pn. Uczelnia wobec zaburzeń psychicznych. Komunikacja i formy wsparcia edukacyjnego studentów i kandydatów na studia z zaburzeniami psychicznymi.  Szkolenie zorganizowane zostanie oddzielnie dla pracowników administracyjnych oraz dydaktycznych w następujących terminach: – w dniach 17-18 lutego 2020 roku – pracownicy […]
  Read More
 • Składanie wniosków do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych PWSZ w Krośnie
   Serdecznie zapraszamy studentów PWSZ w Krośnie z niepełnosprawnościami do składania wniosków o przyznanie: pomoocy asystenta osoby niepełnosprawnej dofinansowania transportu osoby niepełnosprawnej możliwości wypożyczenia specjalistycznego sprzętu elektronicznego dla osoby niepełnosprawnej Wnioski o przyznanie pomocy dla studentów z niepełnosprawnościami na semestr letni 2019/2020 można składać do dnia 14 lutego 2020 roku do godz. 10.00 w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych […]
  Read More
 • Szkolenie dla pracowników PWSZ w Krośnie w zakresie wsparcia studentów z zaburzeniami psychicznymi – kolejna edycja
  Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych PWSZ w Krośnie serdecznie zaprasza pracowników naszej uczelni do udziału w dwudniowym szkoleniu pn. Uczelnia wobec zaburzeń psychicznych. Komunikacja i formy wsparcia edukacyjnego studentów i kandydatów na studia z zaburzeniami psychicznymi.  Szkolenie zorganizowane zostanie oddzielnie dla pracowników administracyjnych oraz dydaktycznych w następujących terminach: – w dniach 17-18 lutego 2020 roku – pracownicy […]
  Read More
 • Zapraszamy na wyjazd BON – grudzień 2019
  Serdecznie zapraszamy Studentów PWSZ w Krośnie do udziału w wyjeździe organizowanym przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.  Wyjazd jest również możliwością zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego dla studentów pierwszego roku.  Szczegóły wyjazdu: Termin: 13-15 grudnia 2019 roku (piątek niedziela) Miejsce: Polańczyk Uczestnicy: studenci PWSZ w Krośnie (studenci z niepełnosprawnościami, asystenci, wolontariusze) Koszt: bezpłatny Uczestnikom zapewniamy: profesjonalną […]
  Read More
 • Szkolenie dla pracowników PWSZ w Krośnie w zakresie wsparcia studentów z zaburzeniami psychicznymi
  Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych PWSZ w Krośnie serdecznie zaprasza pracowników naszej uczelni do udziału w dwudniowym szkoleniu pn. Uczelnia wobec zaburzeń psychicznych. Komunikacja i formy wsparcia edukacyjnego studentów i kandydatów na studia z zaburzeniami psychicznymi.  Bezpłatne szkolenie odbędzie się w dniach 5-6 grudnia 2019 roku (czwartek-piątek) w godz. 8.30 – 14.30, w sali 25 w budynku przy ul. […]
  Read More
 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2019/2020 należy składać w dniach 3 – 11 października 2019 roku w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00. Miejsce składania wniosków: Rektorat, Rynek 1, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, pokój nr 1 (parter) Dodatkowe terminy dla studentów studiów niestacjonarnych: 5 i 12 października 2019 r. w godzinach […]
  Read More
 • Wyjazd szkoleniowy z zakresu narciarstwa
  Wyjazd Szkoleniowy z zakresu NARCIARSTWAorganizowany przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych PWSZ w Krośnie Podczas wyjazdu odbywać się będą zarówno zajęcia dla osób, które dopiero chcą zacząć swoją przygodę ze sportami zimowymi jak i dla doświadczonych narciarzy chcących doskonalić swoje umiejętności. W wyjeździe mogą wziąć udział studenci PWSZ w Krośnie posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, asystenci oraz wolontariusze. […]
  Read More
 • Szkolenie dla studentów „Student z niepełnosprawnością”
  Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Student z niepełnosprawnością”, które zorganizowane zostanie specjalnie dla studentów naszej uczelni przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych PWSZ w Krośnie. Szczegóły dotyczące szkolenia: Termin: 10 maja 2017 roku (środa) Godziny: 9.00 – 15.00 (z przerwami kawowymi) Miejsce: zajęcia zorganizowany będą w PWSZ w Krośnie, a szczegóły zostaną podane zainteresowanym bliżej terminu odbywania się […]
  Read More