Dla Kandydata na studia

Informacje dla Kandydatów na studia będących osobami z niepełnosprawnościami

Drodzy Kandydaci na studia,
dziękujemy, że chcecie poświęcić chwilkę swojego czasu i zapoznać się ze specjalną ofertą Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie przygotowaną dla osób z niepełnosprawnościami. Chcielibyśmy zapewnić Państwa, że nasza Uczelnia jest jedną z najlepszych na Podkarpaciu i wciąż staramy się by była również jak najlepiej przystosowana i przyjazna studentom z niepełnosprawnościami. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami

DOM

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON)

BON jest jednostką, która realizuje szereg zadań związanych ze stwarzaniem studentom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie. Mimo, że nasze biuro jest bardzo „młodą” jednostką, to staramy się działać bardzo prężnie i robić jak najwięcej dla naszych studentów tak, by PANS w Krośnie była Uczelnią jak najbardziej dostosowaną do studentów niepełnosprawnych.

Działania wynikające z działalności naszego biura to m.in.:

 • zakup literatury specjalistycznej i naukowej, w postaci audiobooków i książek
 • organizacja szkoleń dla studentów oraz pracowników z zakresu: pierwszej pomocy, asystenta osoby z niepełnosprawością
 • udział w likwidacji barier architektonicznych oraz komunikacyjnych
 • rozwiązywanie indywidualnych problemów studentów z niepełnosprawnościami
 • zwiększanie dostępności studiów w PANS w Krośnie
 • zapewnianie pomocy poprzez praktyczne wsparcie oraz udzielanie informacji
 • organizacja imprez kulturalnych oaz integracyjno-adaptacyjnych

Rekrutacja na studia krok po kroku

Osoby z niepełnosprawnościami zamierzające podjąć studia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie mogą wybrać dowolny kierunek oraz specjalizację zgodny z ich zainteresowaniami. Osoby z niepełnosprawnościami, tak jak wszyscy inni kandydaci, przechodzą postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z warunkami określonymi dla danego kierunku.

Stypendium oraz zakwaterowanie w Domu Studenta

Po zakwalifikowaniu się na studia zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacjami dotyczącymi stypendiów oraz zakwaterowania w Domu Studenta przy ul. Żwirki i Wigury w Krośnie.

Student PANS w Krośnie, będący osobą z niepełnosprawnością, może ubiegać się o przyznanie następujących świadczeń:

 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • Stypendium socjalne
 • Stypendium rektora dla najlepszych studentów
 • Zapomoga losowa

Szczegóły dotyczące pomocy materialnej  oraz szczegóły dotyczące zakwaterowania w Domu Studenta przy ul. Żwirki i Wigury w Krośnie  

Wszystkich Studentów będących osobami z niepełnosprawnościami prosimy o kontakt i zapraszamy do współpracy z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON)
Rynek 1 (budynek Rektoratu) w Krośnie, pok. 04
Czynne:
Poniedziałek: 8.00 – 16.00
Wtorek: 8.00 – 16.00
Środa: 8.00 – 16.00
Czwartek: 8.00 – 16.00
Piątek: 8.00 – 16.00
tel. (013) 43-755-12

e-mail: bon@pans.krosno.pl

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami:
Dr Grzegorz Sobolewski,
e-mail: grzegorz.sobolewski@pans.krosno.pl

Pracownicy BON:
mgr inż. Bartłomiej Bielawa,
e-mail: bartlomiej.bielawa@pans.krosno.pl