prof. dr hab. inż. Bogumił Wrana – Życiorys naukowy


  • w okresie od 1969 r. do 1973 r. – Studia na Wydziale Budownictwa Politechniki Krakowskiej, dyplom z wyróżnieniem,
  • w 1978 r. – Stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej w specjalności metody komputerowe w mechanice konstrukcji,
  • w okresie od 1983 r. do 1985 r. – Ekspert budowlany (Civil Engineer Expert) w Ministerstwie Budownictwa Libii,
  • w 2000 r. – Doktor habilitowany nauk technicznych monografia nr 253 pt. „Metoda krępych elementów spektralnych i jej zastosowanie do analizy dynamicznej fundamentów pod turbozespoły”,
  • w 2002 r. – Profesor Politechniki Krakowskiej,
  • w 2005 r. – Kierownik Zakładu Współdziałania Konstrukcji z Podłożem.
  • w okresie od 2000 r. do 2005 r. – Prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej,
  • w 2015 r. – Profesor tytularny, tytuł nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Praca zawodowa

  • w okresie od 1973 r. do 1983 r. – Projektant konstrukcji budowlanych w Biurze Projektów BIPROSTAL w Krakowie,
  • w okresie od 1985 r. do 2017 r. – Pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.