prof. dr hab. inż. Bogumił Wrana

Zakład Budownictwa


Profesor jest autorem 8 książek i ponad 130 publikacji naukowych. Promotor 4 doktorów nauk technicznych. W czasie studiów od 1969 r. do 1973 r., w 1972 r. był laureatem konkursu na najlepszego studenta wszystkich uczelni krakowskich, laureatem „Czerwonej róży” za rok akademicki 1971/1972 (statuetka z brązu). Jeden z pierwszych w Polsce  autorów programu obliczeń metodą elementów skończonych BOMES dla inżynierów. W okresie od 1983 r. do 1985 r. pracował jako ekspert budowlany (Civil Engineer Expert) w Ministerstwie Budownictwa Libii. Jest ekspertem w zakresie projektowania fundamentów pod maszymy, konsultant koncernów ABB, ALSTOM, General Electric.