mgr Katarzyna Kotowska – Życiorys naukowy


Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Nauczycielka dyplomowana. Ukończyła Studium Socjoterapii Gestalt, Studium systemowej terapii rodzin, cykl szkoleń z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej oraz Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki. Posiada uprawnienie diagnostyczne w zakresie posługiwania się wystandaryzowanymi metodami badawczymi, min; Skala Stanford – Binet, Test Leitera, Profil rozwojowy Shoplera, Dziecięca Skala Rozwojowa, Zestaw diagnostyczny TROS-KA, Bateria diagnozująca dysleksję, dysgrafię, dysortografię. Od 2000 r. związana z PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Karpacką Państwową Uczelnią w Krośnie. A obecnie z Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Krośnie. W ramach współpracy z Biurem Osób Niepełnosprawnych przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie prowadzi konsultacje psychologiczne dla studentów niepełnosprawnych.