mgr Katarzyna Kotowska

Studium Nauk Podstawowych


Psycholog, terapeuta, socjoterapeuta, oligofrenopedagog. Podstawowe obszary działań praktycznych: diagnoza psychologiczna poziomu rozwoju intelektualnego, diagnoza psychologiczna dysleksji, dysgrafii, dysortografii, diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży z wadami wzroku i słuchu, czynny udział w zespole diagnozującym osoby z autyzmem i Zespołem Aspergera.