mgr Katarzyna Kotowska – Doświadczenie pozauczelniane


  • Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Krośnie,
  • Pełni funkcję orzecznika Zespołu Orzekającego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Krośnie,
  • Prowadzi poradnictwo oraz terapię psychologiczną dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania, emocji oraz komunikacji,
  • Prowadzi grupę socjoterapeutyczną przy PP-P nr 1 w Krośnie,
  • Prowadzi szkolenia, warsztaty, wykłady dla nauczycieli, rodziców oraz pracowników placówek oświatowych z zakresu: pracy z dzieckiem z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, edukacji włączającej, wczesnej interwencji psychologicznej, wypalenia zawodowego,
  • Prowadzi warsztaty dla uczniów z zakresu: skutecznej komunikacji, ekspresji twórczej, technik uczenia się,
  • W 2019 r. prowadziła zajęcia z psychologii twórczości w ramach Programu Education and Culture ERASMUS +, Projekt „A school for Tomorrows Europe: Dropout Prewention, Intervention and Retrival through Art. Education.