dr inż. Stanisław Grochmal – Życiorys naukowy


Po ukończonych studiach w Politechnice Wrocławskiej w okresie od 1970 r. do 1971 r. pracował w tej uczelni, później w okresie od 1971 do 1975 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a następnie w okresie od 1975 r. do 2012 r. oraz nieprzerwanie od 2017 r. w Politechnice Rzeszowskiej,

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie ,w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. A obecnie w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie, pracuje od 2003 r. Ponadto, pracował okresowo w Wyższej Szkole Zarządzania w Rzeszowie, w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku,

W 2017 r. ukończył pracę habilitacyjną w zakresie nauk o zarządzaniu (monografia: Paradygmat jedności w kontekście zarządzania organizacjami), pozytywnie ocenioną przez Komisję Habilitacyjną, jednak nie uzyskał zatwierdzenia stopnia doktora habilitowanego przez Radę Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. W 2020 r. został mianowany na stanowisko profesora dydaktycznego w Politechnice Rzeszowskiej.