dr inż. Stanisław Grochmal

Zakład Informatyki


Specjalizuje się w zagadnieniach automatyki i informatyki (komputerowe systemy sterowania, zagadnienia projektowania inżynierskiego i optymalizacji, sieciowe systemy informatyczne). Od kilkunastu lat zajmuje się także naukowo współczesnymi problemami zarządzania (informatyczne systemy wspomagające zarządzanie, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, etyka biznesu). Od ponad 30 lat realizuje w praktyce wdrażanie informatycznych systemów wspomagających zarządzanie w licznych przedsiębiorstwach oraz instytucjach prowadząc przedsiębiorstwo informatyczne (ponad 2000 wdrożeń).Telefon: 13 43 755 70
E-mail: stanislaw.grochmal@pans.krosno.pl
Konsultacje: Dyżur pracownika