dr inż. Jerzy Kerste – Najważniejsze publikacje


Publikacje naukowe

 1. Leski E., Kerste J.: Optymalizacja rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych dachów budynków
  inwentarskich. Międzynarodowe Sympozjum Budownictwa Rolniczego Rzeszów-Polańczyk, księga I, 1973.
 2. Leski E., Berszakiewicz B., Kerste J.: Organizacja systemu kontroli jakości elementów i konstrukcji budowlanych w wykonawstwie budownictwa rolniczego. Międzynarodowe Sympozjum Budownictwa Rolniczego Rzeszów-Polańczyk, księga III, 1973.
 3. Leski E., Kerste J.: Tanie dachy do budynków inwentarskich. Budownictwo Wiejskie 1/1975.
 4. Kerste J., Leski E.: Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne dla obiektów inwentarskich. Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Rzeszowskiej. Rozprawy nr 7. Rzeszów 1976.
 5. Stojek Z., Pietrzyk A., Kerste J.: Bezpieczeństwo budowli inwentarskich na tle awarii budowlanych. Materiały Sesji Naukowej n.t. „Aktualne Problemy Naukowo-Badawcze Budownictwa i Gospodarki Wodnej w Rolnictwie. PAN-Oddział w Krakowie. Kraków 1977.
 6. Kuś S., Kerste J., Pietrzyk A., Szmyd S.: Rozwiązania konstrukcyjne obiektów inwentarskich w Bieszczadach. Materiały Sympozjum n.t. „Badania nad zastosowaniem drewna i materiałów drewnopochodnych we współczesnych konstrukcjach budowlanych”. Szczecin – czerwiec 1978.
 7. Kuś S., Kerste J., Woliński Sz., Pietrzyk A.: Badania ram drewnianych typu „Rzeszów 77”. Budownictwo Rolnicze 8/1979.
 8. Kuś S., Kerste J.: Aktualne problemy bezpieczeństwa i ekonomiki konstrukcji z drewna dla rolnictwa. Inżynieria i Budownictwo 4/1981.
 9. Kuś S., Kerste J., Woliński Sz., Pietrzyk A.: Badania konstrukcji zamiennych dla systemu BHD-3A. Rzeszowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Rzeszów 1981.
 10. Kerste J.: Badania ram drewnianych typu „Rzeszów 77k”. Politechnika Rzeszowska, Rozprawy nr 38. Rzeszów 1982.
 11. Kerste J.: Wpływ skurczu od wysychania na stany graniczne drewnianych ram kratowych. Materiały Sympozjum n.t. Reologia drewna i konstrukcji drewnianych. Wydawnictwa Akademii Rolniczej w Poznaniu. Poznań 1982.
 12. Kerste J.: Badania połączeń na pierścienie zębate typu „Bistyp 75” drewna jodłowego o różnej wilgotności. Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej 19(234)/1983. Szczecin 1983.
 13. Kerste J., Kuś S., Kozłowski A., Pietrzyk A., Stankiewicz B., Woliński Sz.: Badania oraz ewolucja rozwiązań ramowych konstrukcji drewnianych skrzynkowych i kratowych. ZeszytyNaukowe Politechniki Rzeszowskiej 2/1985. Rzeszów 1985.
 14. Kerste J.: Badania połączeń drewna jodłowego na pierścienie zębate typu „Bistyp” obciążonych momentem zginającym i siłą poprzeczną. XXXIII Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, Krynica 1987.
 15. Kerste J.: Razwitie i ispytanija ramnych konstrukcji iż dieriewa dlia sielskogo choziajstwa w Polsze. Matieriały Nauczno-Tiechniczieskoj Konfieriencji, Lwów 1987.
 16. Kuś S., Kerste J.: Doświadczenia z modernizacji hal przemysłowych żelbetowych i sprężonych. XXXIV Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, Krynica 1988.
 17. Kerste J.: Toothed rings type „Bistyp 75” at the joint of firwood. Paper 22-7-9 CIB-W18A Meeting 22 East Berlin. September 1989
 18. Kuś S., Kerste J.: Research and development of timber frame structures for agriculture in Poland.
  Paper 22-15-2 CIB-W18A Meeting 22 East Berlin. September 1989
 19. Kerste J.: Konstrukcje drewniane budynków hodowlanych. Materiały Nauczno-Tiechniczieskoj Konfieriencji poswiaszcziennoj 100-letiu so dnia rożdienija profiessora A.S. Kuryłło. Politechnika Lwowska. Lwów 1989.
 20. Kerste J.: Domy jednorodzinne o szkielecie drewnianym. Konferencja Naukowa n.t. „Energooszczędne Budownictwo Mieszkaniowe – Zagadnienia Technologiczne i Organizacyjne. Rzeszów 30-31 maja 1994.