dr inż. Jerzy Kerste

Zakład Budownictwa


Jego zainteresowania naukowe skupiają się na konstrukcjach budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji drewnianych i konstrukcji betonowych. Jest autorem lub współautorem: 33 publikacji naukowych, 39 polskich wersji norm PN-EN (w tym 10 samodzielnie) i 125 projektów i ekspertyz z zakresu konstrukcji różnego rodzaju budynków i budowli. W Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie prowadzi obecnie zajęcia z konstrukcji betonowych, konstrukcji drewnianych oraz prace przejściowe na kierunku budownictwo.