dr inż. Jerzy Kerste – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • w 1987 r. – Srebrny Krzyż Zasługi,
  • w 2004 r. – Medal Komisji Edukacji Narodowej.