dr inż. Jerzy Kerste – Doświadczenie pozauczelniane


  • Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; Nr B-71/87,
  • Rzeczoznawca Budowlany w specjalności konstrukcyjno – budowlanej; CRRB poz. 576/96,
  • Od dnia 1 listopada 1962 r. do dnia 13 maja 1963 r. – Spółdzielnia Remontowo – Budowlana „Pokój” w Łodzi – referent,
  • Od dnia 10 października 1969 r. do dnia 30 września 1971 r. – Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe – kierownik obiektu
  • Od dnia 1 października 1971 r. do dnia 31 października 1972 r. -Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Budowlane – kierownik robót
  • Od stycznia do lutego 1994 r. (3 tygodnie) – Polservice – specjalista na budowie Aleppo Sport City w Aleppo, Syria,
  • Od stycznia do lutego 1997 r. (3 tygodnie) – Polservice – specjalista na budowie Aleppo Sport City w Aleppo, Syria,
  • Od dnia 17 marca 2002 r. do dnia 10 kwietnia 2010 r. – Przewodniczący Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
  • Od 1993 r. do 2008 r. – Polska Akademia Nauk, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej – członek Sekcji Konstrukcji Drewnianych,
  • Od 1995 r. do 2008 r. – Polski Komitet Normalizacyjny, członek Komitetu Technicznego nr 215.