dr hab. inż. Barbara Krochmal – Marczak, prof. PANS – Życiorys naukowy


  • Stopień doktora nauk w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, w dyscyplinie agronomia otrzymała na Wydziale Agrobioinżynierii, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na podstawie rozprawy doktorskiej dotyczącej pionierskiej uprawy Ipomoea batatas L. [Lam.] w warunkach Podkarpacia. Metodykę prac laboratoryjnych i polowych opanowywała w czasie stażu naukowego na Uniwersytecie Rolniczym w Kownie, na Litwie a także w czasie stażu naukowego w Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie,
  • Jest absolwentką studiów podyplomowych w zakresie gospodarki żywnościowej, w Uniwersytecie Rzeszowskim,
  • od 2015 r. – Kierownik Studiów Podyplomowych Towaroznawstwo zielarskie, kosmetyczne i żywności funkcjonalnej.
  • od 2012 r. – Kierownik zakładu Produkcji i Bezpieczeństwa Żywności