dr hab. inż. Barbara Krochmal – Marczak, prof. PANS

Zakład Produkcji i Bezpieczeństwa Żywności


Współpracuje z Uniwersytetem Rolniczym w Kownie (Litwa), odbyła staż naukowy w Agricultural University of Vytautas Magnus, Faculty of Agriculture, Agriculture and Institute of Food Sciences w Kownie (Litwa). Jej badania naukowe dotyczą środowiska przyrodniczego i jego wpływu na produkcję roślinną, właściwości biologiczne, użytkowe i zdrowotne surowców i produktów roślinnych. Jest ekspertem do oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium w ramach ,,Podkarpackiego funduszu stypendialnego dla doktorantów’’. Od 2015 r. Redaktor Naczelna czasopisma naukowego Herbalism.