dr hab. inż. Barbara Krochmal – Marczak, prof. PANS – Najważniejsze publikacje


Jest autorką i współautorką ponad 70 oryginalnych prac twórczych, 40 rozdziałów w monografii naukowych oraz 135 doniesień naukowych w zakresie agrotechniki roślin uprawnych oraz oceny jakości surowca dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, wydawanych w języku polskim i angielskim.

Naważniejsze publikacje (w okresie od 2018 r. do 2021 r.)
Oryginalne prace twórcze:

 1. Krochmal-Marczak B, Zagórska-Dziok M, Michalak M, Kiełtyka-Dadasiewicz A. Comparative assessment of phenolic content, cellular antioxidant, antityrosinase and protective activities on skin cells of extracts from three sweet potato (Ipomoea batatas (L.) Lam.) cultivars. Journal of King Saud University – Science, 33(6),101532,ISSN 1018-3647, https://doi.org/10.1016/j.jksus.2021.101532. (MNiSW 70 pkt., IF 4,011).
 2. Sawicka B., Pszczółkowski P., Kiełtyka-Dadasiewicz A., Barbaś P., Ćwintal M., Krochmal-Marczak B. 2021. The Effect of Effective Microorganisms on the Quality of Potato Chips and French Fries. Applied Science, 11(4), 1415. (MNiSW 70 pkt., IF 2,679)
 3. Salehi, Quispe C., Butnariu M., Sarac I., Marmouzi I., Kamle M., Tripathi V., Kumar P., Bouyahya A., Capanoglu E., Ceylan FT., Singh L., Bhatt ID., Sawicka B., Krochmal-Marczak B., Skiba D., El Jemli M.,  El Jemli Y., Coy-Barrera E., Sharifi-Rad J., Kamiloglu S., Luz Cádiz-Gurrea M., Segura-Carretero A., Kumar M., Martorell M. 2021. Phytotherapy and food applications from Brassica genus. Phytotherapy Research, 35(1), 1-20. Article ID: PTR7048; doi: 10.1002/ptr.7048; Internal Article ID: 17003732. (MNiSW 100 pkt., IF 5,878)
 4. Kiełtyka-DadasiewiczLudwiczuk M., Tarasevičienė Z., Michalak M., Głowacka A., Baj T.,  Kręcisz B.,  Krochmal-Marczak B. 2021. Chemical and Nutritional Compounds of Different Parts of Lemongrass (Cymbopogon citratus (DC) Stapf.) Cultivated in Temperate Climate of Poland. Journal of Oleo Science, 70(1), 125-133. https://doi.org/10.5650/jos.ess20171. (MNiSW 70 pkt., IF 1,601)
 5. Skiba D., Sawicka B., Pszczółkowski P., Barbaś P., Krochmal-Marczak B. 2021. The Impact of Cultivation Management and Weed Control Systems of Very Early Potato on Weed Infestation, Biodiversity, and Health Safety of Tubers. Life, 11, 826. https://doi.org/10.3390/life11080826 (MNiSW 70 pkt., IF 3,817)
 6. Sawicka B.; Śpiewak M.; Kiełtyka-Dadasiewicz A.; Skiba D.; Bienia B.; Krochmal-Marczak B., Pszczółkowski P. Assessment of the Suitability of Aromatic and High-Bitter Hop Varieties (Humulus lupulus) for Beer Production in the Conditions of the Małopolska Vistula Gorge Region. Fermentation 2021, 7, 104. https://doi.org/10.3390/fermentation7030104 . (MNiSW 20 pkt., IF 3,975).
 7. Bienia B., Sawicka, B., Krochmal-Marczak B. 2021. Content of macroelements in tubers of several potato varieties depending on the foliar fertilization applied. Journal of Elementology, 26(1), 211-224. https://doi: 5601/jelem.2020.25.4.2050.(MNiSW 40 pkt., IF 0,949)
 8. Krochmal-Marczak B., Cebulak T., Kapusta I., Oszmiański J., Kaszuba J., Żurek N. The Content of Phenolic Acids and Flavanols in the Leaves of Nine Varieties of Sweet Potatoes (Ipomoea batatas L.) Depending on Their Development, Grown in Central Europe. Molecules, 25, 3473. https://doi.org/10.3390/molecules25153473. IF=4,411; MNiSW2019 = 100 pkt
 9. Krochmal-Marczak B., Sawicka B., Krzysztofik B., Danilčenko H., Jarienė E. The Effects of Temperature on the Quality and Storage Stability of Sweet Potato (Ipomoea batatas L. [Lam]) Grown in Central Europe. Agronomy, 10(11), 1665. https://doi.org/10.3390/agronomy10111665. IF=3,417; MNiSW2019 = 100 pkt
 10. Krochmal-Marczak B., Sawicka B., Bienia B., Górka M., Olutosin A.O. The economic efficiency of growing sweet potato (Ipomoea batatas L. [Lam.]) in Polish soil and climate conditions. Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 22(2), 99-110. doi: 10.5604/01.3001.0014.1101. IF=0,00; MNiSW2019 =20 pkt
 11. Sawicka B., Krochmal-Marczak B., Pszczółkowski P., Bielińska E.J., Wójcikowska-Kapusta A., Barbaś P., Skiba D. Effect of Differentiated Nitrogen Fertilization on the Enzymatic Activity of the Soil for Sweet Potato (Ipomoea batatas L. [Lam.]) Cultivation. Agronomy, 10(12), 1970. https://doi.org/10.3390/agronomy10121970.(MNiSW 100 pkt., IF 3,417)
 12. Sawicka B., Krochmal-Marczak B., Barbaś P., Pszczółkowski P., Ćwintal M. Biodiversity of weeds in fields of grain in south-eastern Poland. Agriculture, 10(2), 589. https://doi.org/10.3390/agriculture10120589.(MNiSW 100 pkt., IF 2,925)
 13. Kaszuba J., Jaworska G., Krochmal-Marczak B., Kogut B., Kuźniar P. 2020. Effect of bran addition on rheological properties of dough and quality of triticale bread. Journal of Food Processing and Preservation, 45(1), https://doi.org/10.1111/jfpp.15093.(MNiSW 40 pkt., IF 2,190)
 14. Barbaś P., Sawicka B., Krochmal-Marczak B., Pszczółkowski P. Effect of Mechanical and Herbicide Treatments on Weed Densities and Biomass in Two Potato Cultivar. Agriculture, 10(10), 455. https://doi.org/10.3390/agriculture10100455.(MNiSW 100 pkt., IF 2,925)
 15. Pszczółkowski, Barbaś P., Sawicka B., Krochmal-Marczak B. 2020. Biological and agrotechnical aspects of weed control in the cultivation of early potato cultivars under cover. Agriculture, 10(9), 373. https://doi. org/10.3390/agriculture10090373.(MNiSW 100 pkt., IF 2,925)
 16. Salehi B., Krochmal-Marczak B., Skiba D., Patra JK., Das SK., Das G., Popović Djordjević JB., Kostić AZ., Kumar NV., Tripathi A., Al.-Snafi AE., Arserim Uçar DK., Konovalov DA., Csupor D., Shukla I., Azmi L., Mishra AP., Sharifi Rad J., Sawicka B., Martins N., Taheri Y., Fokou BVT., Capasso R and Martorell M. Convolvulus plant – A comprehensive review from phytochemical composition to pharmacy. Phytotherapy Research, 34(2), 315-328. https://org/10.1002/ptr.6540. (MNiSW 100 pkt., IF 5,878)
 17. Sawicka B., Kotiuk E., Kiełtyka-Dadasiewicz A., Krochmal-Marczak B. Fatty Acids Composition of Mustard Oil from Two Cultivars and Physico-chemical Characteristics of the Seeds. Journal of Oleo Science, 69(3), 207-217. https://doi.org/10.5650/jos.ess19171.(MNiSW 70 pkt., IF 1,601)
 18. Krzysztofik B., Krochmal-Marczak B. 2020. Kasza jako wartościowy produkt żywieniowy. Przemysł Spożywczy, 74(1), 25-29. https://doi. org/10.15199/65.2020.1.4. (MNiSW 5 pkt.)
 19. Krochmal-Marczak B., Tobiasz-Salach R., Kaszuba J. The effect of adding oat flour on the nutritional and sensory quality of wheat bread, British Food Journal, 122(7), 2329-2339. https://doi.org/10.1108/BFJ-07-2019-0493.(MNiSW 70 pkt., IF 2,102)
 20. Sawicka B., Pszczółkowski P., Krochmal-Marczak B*., Barbaś P., Özdemir 2020. The effects of variable nitrogen fertilization on amino acid content in sweet potato tubers (Ipomoea batatas L. [Lam.]) cultivated in central and eastern Europe. Journal of the Science of Food and Agriculture, 100(11), 4132-4138. https://doi.org/10.1002/jsfa.10452.(MNiSW 100 pkt., IF 3,638)
 21. Sawicka, Skiba D., Pszczółkowski P., Aslan I., Javad S.R., Krochmal-Marczak B. 2020. Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) as a medicinal plant and its natural product. Cellular and Molecular Biology, 66(4), 160-177.(MNiSW 40 pkt., IF 1,770)
 22. Rachoń L., Krochmal-Marczak B., Cebulak T. Przydatność ziarna jarej pszenicy zwyczajnej, twardej i orkiszowej do produkcji pieczywa w zależności od intensywności technologii produkcji. Agronomy Science, 75(2), 25-36.(MNiSW 20 pkt.)
 23. Krochmal-Marczak B., Pisarek M., Bienia B., Dykiel M., Brągiel E. Zawartość wybranych pierwiastków śladowych w bulwach słodkiego ziemniaka (Ipomoea batatas L. (Lam), Herbalism, 1(6), 44-52. (MNiSW 5 pkt.)
 24. Bienia B., Uram-Dudek A., Dykiel M., Krochmal-Marczak B., Sawicka B. Właściwości przeciwutleniające wybranych herbat zielonych. Herbalism, 1(15), 32-40.(MNiSW 5 pkt.)
 25. Krzysztofik B., Krochmal-Marczak B. 2019. Gastronomia jako atrakcja turystyczna na przykładzie kuchni województwa pomorskiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii, 8(16/2), 108-127.(MNiSW 5 pkt.)
 26. Krochmal-Marczak B., Kiełtyka-Dadasiewicz A., Sawicka B. Antioxidant properties of infusions from leaves of sweet potato (Ipomoea batatas L. [Lam.]) depending on temperature and brewing time. Journal Central European Agriculture, 20(3), 961-966. doi: /10.5513/JCEA01/20.3.2295. (MNiSW 20 pkt.)
 27. Bienia B., Patla B., Krochmal-Marczak B., Sawicka B. Odmianowe zróżnicowanie plonowania ziemniaka w gospodarstwie indywidualnym na terenie gminy Dukla. Nauki Przyrodnicze, 2(24), 14-19. (MNiSW 5 pkt.)
 28. Krochmal-Marczak B*., Sawicka B. The influence of cooking on the antioxidant properties and polyphenol content in buckwheat, barley and millet groats and the transfer of the compounds to the water. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 13(1), 759-766 https://doi.org/10.5219/1171.(MNiSW 40 pkt.)
 29. Rachoń L., Szumiło G., Krochmal-Marczak B. 2019. Effect of algae Ecklonia maxima extract (Kelpak SL) on yields of common wheat, durum wheat and spelt wheat. Agronomy Science, 74(1), 5-14. doi.org/10.24326/as.2019.1.1. (MNiSW 20 pkt.)
 30. Sawicka, Ziarati P., Krochmal-Marczak B., Skiba D. 2019. Nutraceuticals in food and pharmacy. A Review. Agronomy Science, 74(3), 7-31.(MNiSW 20 pkt.)
 31. Bienia B., Krochmal-Marczak B., Górka M., Dykiel M., Sawicka B. 2019. Culinary richness of the Subcarpathian Region. Akademìčnijoglâd, 50(1), 101-108. doi: 10.32342/2074-5354-2019-1-50-10.(MNiSW 5 pkt. )
 32. Pszczółkowski P., Sawicka B., Krochmal-Marczak B. 2019. Influence of cultivation technology on the color of raw potato tuber. Agronomy Science, 74(3), 95-114. doi: 10.24326/as.2019.4.7.(MNiSW 20 pkt.)
 33. Krochmal-Marczak B., Sawicka B., Michałek W. 2019. Photosynthetic efficiency in sweet potato (Ipomoea batatas) under different nitrogen fertilization regimes. International Journal Agriculture and Biology, 22, 627-632. IF=0,822;MNiSW2019 = 40 pkt
 34. Bienia B., Sawicka B., Krochmal-Marczak B. 2019. The effect of foliar fertilization on darkening of tuber flesh of selected potato cultivars. Agronomy Science, 74(3), 61-71. (MNiSW 20 pkt.)
 35. Krochmal-Marczak B., Bienia B., Pisarek M., Wojtuń M. Roślinność towarzysząca łanom pszenicy ozimej w gminie Haczów. Polish Journal for Sustainable Development, 23(1), 35-39. doi: 10.15584/pjsd.2019.23.1.4.(MNiSW 0 pkt.)
 36. Krochmal-Marczak B., Sawicka B.,Tobiasz-Salach R. Impact of cultivations technology on the yield of sweet potato (Ipomoea batatas L.) tubers. Emirates Journal of Food and Agriculture, 30(11), 978-983. http://www.ejfa.me IF=0,921; MNiSW2018 = 20 pkt
 37. Bienia B., Sawicka B., Krochmal-Marczak B. 2018. Efekty nawożenia dolistnego ziemniaka. Ziemniak Polski, 28(2), 4-9. (MNiSW 5 pkt.)
 38. Krochmal-Marczak B., Anna Kiełtyka-Dadasiewicz. Wpływ temperatury wody i czasu parzenia na właściwości antyoksydacyjne naparów z nagietka lekarskiego (Calendula officinalis L.). Herbalism, 1(4), 43-51. (MNiSW 1 pkt.)
 39. Bienia B., Sawicka B., Krochmal-Marczak B. 2018. Impact of foliar fertilization based on macroelements and microelements fertilizers on yielding and structure of yield in several potato cultivar. Fragmenta Agronomica, 35(1), 17-28. (MNiSW 12 pkt.)
 40. Krochmal-Marczak B., Sawicka B., Bienia B., Kiełtyka-Dadasiewicz A. The possibilities of growing common grape vine (Vitis vinifera L.) in the conditions of the Lower Beskids area. Research Agricultural & Applied Economics, 3, 1-15. (MNiSW 0 pkt.)
 41. Sawicka B., Krochmal-Marczak B., Bienia B. Rośliny lecznicze występujące w południowej części Indii, Herbalism, 1(4), 86–100.(MNiSW 1 pkt.)
 42. Rachoń L., Szumiło G., Woźniak A., Krochmal-Marczak B., Szafrańska A. 2018. Nutritive value and mineral composition of husked and naked spring wheat species in relation to cultivation technology. Fragmenta Agronomica, 35(4), 93-102. doi 10.26374/fa.2018.35.45.(MNiSW 12 pkt.)