dr hab. inż. Barbara Krochmal – Marczak, prof. PANS – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • w 2018 r. – Stypendysta stypendium z Funduszu Stypendialnego im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

Odznaczenia:

  • w 2014 r. – Medal brązowy za długoletnią służbę nr 440-2014-114,
  • w 2018 r. – Medal Komisji Edukacji Narodowej nr 165086.