dr hab. inż. Barbara Krochmal – Marczak, prof. PANS – Doświadczenie pozauczelniane


  • od 2018 r. – Ekspert Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji nadanego przez Ministra Edukacji Narodowej,
  • od 2014 r. – Członkini Rady Naukowej Ogrodu Roślin i Surowców Kosmetycznych funkcjonujących przy Centrum Innowacji Badań i Nauki.

Pełnione funkcje w projektach

  • w okresie od czerwca 2018 r. do lipca 2018 r. – Współautorka programu kształcenia dla modułu „Bezpieczna i zdrowa żywność” w ramach projektu pn.: „Stawiam na naukę. Akademia młodego odkrywcy w PWSZ w Krośnie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, 
  • Koordynator projektu pn.: ,,Promocja manufaktury szklanej jako dziedzictwa regionu podkarpackiego’’ w ramach projektu ,, Alpejsko –Karpacki Most Współpracy współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej,
  • od 2011 r. – Ekspert do oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pn.: „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.