dr Agnieszka Habrat – Życiorys naukowy


  • Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • Obroniła pracę doktorską na temat znaczenia poczucia własnej wartości w nauce języka obcego na Uniwersytecie Opolskim,
  • Przebywała na stypendiach naukowych w Wielkiej Brytanii.