dr Agnieszka Habrat

Zakład Filologii Angielskiej


Specjalizuje się w językoznawstwie stosowanym, a w szczególności dydaktyce wczesnego nauczania języka obcego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą roli czynników afektywnych w nauce języka, a szczególnie związków między obrazem własnego ja oraz poczuciem własnej wartości a osiągnięciami w nauce języka obcego. W ramach programu Erasmus prowadziła liczne wykłady na uniwersytetach zagranicznych. Prowadzi zajęcia zakresu dydaktyki nauczania języka obcego, nauczania dzieci, autonomii ucznia, praktycznej nauki języka angielskiego oraz seminaria glottodydaktyczne. W Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie pełni funkcję opiekuna praktyk pedagogicznych w Zakładzie Filologii Angielskiej.