dr Agnieszka Habrat – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi za wieloletnią pracę dla PWSZ w Krośnie,
  • Wielokrotnie nagradzana przez Rektora PWSZ w Krośnie za działalność na rzecz Uczelni oraz rozwój naukowy.