dr Agnieszka Habrat – Doświadczenie pozauczelniane


Prelegent na licznych krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, uczestnik wielu kursów i sympozjów, w tym wielomodułowego kursu trenerskiego organizowanego przez British Council oraz CODN na temat nauczania języka obcego na wczesnych etapach edukacyjnych, ukończonego tytułem Edukatora. W ramach programu Erasmus prowadziła liczne wykłady na uniwersytetach w Hiszpanii (Universidad de Cadiz, Universidad de Jaen, Universidad de Huelva), Portugalii (Universidade do Minho, Braga), Francji (Universite Dijon), Austrii (Die Pädagogische Hochschule Kärnten) i Turcji (Università di Muğla).