Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe krok po kroku

Regulamin praktyk

Regulamin

Praktyka zawodowa 1 – I rok studiów

Załącznik 3 – karta weryfikacji efektów uczenia się dla studentów I roku

Praktyka budowlana II rok studiów

Kierunkowy program praktyki zawodowej dla studentów II roku

Załącznik 3 – karta weryfikacji efektów uczenia się dla studentów II roku

Praktyka dyplomowa III rok studiów

Kierunkowy program praktyki zawodowej dla studentów III roku

Załącznik 3 – karta weryfikacji efektów uczenia się dla studentów III roku

Dokumenty dotyczące praktyk zawodowych

Dokumenty do pobrania