Skrypt do nauki języka angielskiego opracowany przez lektorów Studium Języków Obcych

Z przyjemnością prezentujemy kolejny skrypt do nauki języka angielskiego opracowany przez lektorów Studium Języków Obcych w ramach serii prac naukowo-dydaktycznych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie.

Publikacja pt. 'English B2+ in a Nutshell’ autorstwa mgr Sylwii Brońskiej-Putzig oraz mgr Joanny Krochmal adresowana jest do studentów pragnących doskonalić swe kompetencje językowe na poziomie zaawansowanym.

Kurs podzielony jest na różne sekcje tematyczne rozwijające praktyczne umiejętności uczących się (z naciskiem na komunikację) oraz wzbogacające ich bazę leksykalną w formie rozmaitych zadań dydaktycznych: tłumaczeń, parafraz, słowotwórstwa, uzupełniania luk i pytań wielokrotnego wyboru, co sprawia, że nauka w zaproponowanej przez autorki formie jest dynamiczna i angażująca.

Niewątpliwym atutem skryptu jest dobór interesujących zagadnień dotyczących bieżących problemów współczesnego świata (m.in. samochody bezzałogowe, nauka bez prac domowych, sztuczna inteligencja, gastroturystyka, zanieczyszczenie plastikiem), co może stanowić dodatkową inspirację do samokształcenia, pogłębiania wiedzy oraz wymiany poglądów.

Mamy nadzieję, że kompaktowy kurs angielskiego B2+ przypadnie do gustu zarówno studentom naszej uczelni, jak i tym wszystkim, którzy pragną odświeżyć i udoskonalić swój poziom językowy.

Życzymy owocnej nauki.
Publikację 'English B2+ in a Nutshell’ można nabyć w Bibliotece PANS w Krośnie za jedyne 17 zł.

Skrypt do nauki języka angielskiego opracowany przez lektorów Studium Języków Obcych